• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down

Quận 4 có hình dạng như một cù lao tam giác, xung quan đều là sông và kênh rạch. Hiện tại quận 4 có 15 phường từ phường 1 đến phường 18 (không có các phường 7, 11, 17), trong đó phường 12 là trung tâm quận.

Thông tin thêm về các phường:

Phường Vĩnh Hội cũ: các phường 1, 2, 3 và 4 hiện nay
Phường Lý Nhơn cũ: các phường 5, 6 và 8 hiện nay
Phường Cây Bàng cũ: các phường 9 và 10 hiện nay
Phường Xóm Chiếu cũ: các phường 12, 13 và 14 hiện nay
Phường Khánh Hội cũ: các phường 15, 16 và 18 hiện nay
Tổng diện tích của quận 4 là 4,18 km2. Dân số của quận năm 2017 là 183.894 người theo số liệu từ cục thống kê TP.HCM.

Bản đồ địa chính quận 4 từ google maps:

Bản đồ các phường quận 4

Bản đồ địa chính quận 4
Bản đồ các phường quận 4

Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Quận 4

Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Quận 4
Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Quận 4

Nhấn vào tải về: Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 mặt bằng sử dụng đất Quận 4

             Những địa điểm vui chơi, tham quan
- Bến Nhà Rồng
- Phố Bích Họa
- Cầu Mống
- KizCity
- Tàu Sài Gòn

Cập nhật thông tin quy hoạch:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư liên phường 2, 3 ,4, 5, 6, 8, 9, 10, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư liên phường 2, 3 ,4, 5, 6, 8, 9, 10, Quận 4
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư liên phường 2, 3 ,4, 5, 6, 8, 9, 10, Quận 4

Nhấn vào tải về: Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 KDC liên phường 2, 3 ,4, 5, 6, 8, 9, 10, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Phường 1, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Phường 1, Quận 4
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Phường 1, Quận 4

Nhấn vào tải về: Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 KDC Phường 1, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 12 và 13, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 12 và 13, Quận 4
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 12 và 13, Quận 4

Nhấn vào tải về: Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 KDC phường 12 và 13, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 14, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 14, Quận 4
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 14, Quận 4

Nhấn vào tải về: Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 KDC phường 14, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 15, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 15, Quận 4
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 15, Quận 4

Nhấn vào tải về: Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 KDC phường 15, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 16, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 16, Quận 4
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 16, Quận 4

Nhấn vào tải về: Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 KDC phường 16, Quận 4

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 18, Quận 4

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 18, Quận 4
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường 18, Quận 4

Nhấn vào tải về: Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 KDC phường 18, Quận 4

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền