• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down

Bản đồ địa chính huyện Bình Chánh

           Huyện Bình Chánh hiện có 16 phường/xã là: Thị trấn Tân Túc, Xã Phạm Văn Hai, Xã Vĩnh Lộc A, Xã Vĩnh Lộc B, Xã Bình Lợi, Xã Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Xã Tân Kiên, Xã Bình Hưng, Xã Phong Phú, Xã An Phú Tây, Xã Hưng Long, Xã Đa Phước, Xã Tân Quý Tây, Xã Bình Chánh, Xã Quy Đức.

            Tổng diện tích là 252,56 km2. Dân số của Huyện Bình Chánh năm 2017 là 652.900 người theo số liệu từ cục thống kê TP.HCM.

Bản đồ hành chính Huyện Bình Chánh

Vị trí huyện Bình Chánh

Vị trí huyện Bình Chánh
Vị trí huyện Bình Chánh

Bản đồ các xã của huyện Bình Chánh

Bản đồ các xã của huyện Bình Chánh
Bản đồ các xã của huyện Bình Chánh

- Quy hoạch sử dụng đất Bình Chánh đến năm 2020
- Căn cứ theo Quyết định 2391/QĐ-UBND TP HCM ban hành về vấn đề sử dụng đất thì kế hoạch quy hoạch của huyện Bình Chánh đến năm 2020 như sau:

- Tổng diện tích đất: 25.255,29 ha. Trong đó:
- Đất nông nghiệp: 8,312,7 ha
- Đất phi nông nghiệp: 16.942,59 ha. Trong đó, diên tích đất để làm phát triển hạ tâng là 5.093.29h a và để phát triển đất ở đô thị là 2.163,9 ha, diện tích đất để làm cơ sở sản xuất kinh doanh là 1.495,01 ha…
- Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020 sẽ có hướng chuyển 9.029,19 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
- Khu vực phân bố dân cư:
+ Khu 1: xã Vĩnh Lộc A, Xã Vĩnh Lộc B và xã Phạm Văn Hai ở phía Bắc.
+ Khu 2: xã Bình Lợi, Lê Minh Xuân và xã Tân Nhựt.
+ Khu 3: thị trấn Tân Túc, xã Tân Kiên và xã Bình Chánh.
+ Khu 4: xã Vân Quý Tây, Xã Hưng Long, xã Quy Đức và xã An Phú Tây.
+ Khu 5: xã Bình Hưng, xã Phong phú và xã Đa Phước.
- Phân chia và quy hoạch công nghiệp-thủ công nghiệp.
- Trung tâm kinh tế và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông được quy hoạch về phía Tây và Tây Nam của thành phố.
- Trung tâm cấp thành phố phía Tây.
- Phát triển văn hoá, giáo dục, du lịch, thư giãn và nghỉ ngơi, giải trí kết hợp với việc phát triển sinh thái và du lịch.
- Khu dân cư hiện hữu kết hợp với khu dân cư mới nhằm mục đích chính là giúp làm giảm áp lực dân cư và từng bước làm đô thị hoá nông thôn.
- Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Bình Chánh.
- Quy hoạch huyện Bình Chánh đến năm 2020 được UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 6013/QĐ-UBND với việc điều chỉnh quy hoạch xây dưng của huyện này là 1/5.000. Tại mỗi khu vực và địa bàn khác nhau, hình thức dân cư cũng khác nhau và được phản ánh rõ hơn trên tấm bản đồ.

Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Bình Chánh
Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Bình Chánh

              Theo các kênh thông tin chính thống về vấn đề điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh đến năm 2020 về mục đích sử dụng diện tích cho hợp lý với tình hình thực tế đã cho thấy :

               Phần quy hoạch dân cư tại xã Tân Quý Tây Ô 25 sẽ được chỉnh trang từ các bãi đất thành khu vực đất ở nơi thành thị. Tại khu dân cư Bắc cả huyện Bình Chánh sẽ được quy hoạch và điều chỉnh từ đất xây dựng để chuyển thành đất dân cư.
              Đối với vấn đề cây xanh công cộng: Tại khu vực dân cư của xã Vĩnh Lộc A tại Ô X6 sẽ được quy hoạch để trở thành đất cải tạo theo khu đô thị hiện hữu. Diện tích đtấ của bệnh viện sẽ được điều chỉnh để biến thành khu dân cư hiện hữu và diện tích đất này sẽ chuyển thành đất cây xanh.
               Khu dân cư An Phú Tây sẽ được phân lô thành lô I, II, III và điều chỉnh, cải tạo từ đất giao thông thành đất ở của khu dân cư hiện hữu. Tại lô I.24, II.4 của đề án quy hoạch huyện Bình Chánh đến năm 2020 sẽ được điều chỉnh từ đất cây xanh sang diện tích đất ở.

 

Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Huyện Bình Chánh

Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Huyện Bình Chánh
Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Huyện Bình Chánh

 

Tải về quy hoach mặt bằng sử dụng đất huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Đa Phước, Huyện Bình Chánh 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Đa Phước, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Đa Phước, Huyện Bình Chánh

 

Tải về bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Đa Phước, Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Bắc xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Bắc xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Bắc xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Bắc xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Bắc xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh

Tải về bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Bắc xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1 (Quốc lộ 1A cũ), xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1 (Quốc lộ 1A cũ), xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Tây Quốc lộ 1 (xã Vĩnh Lộc B – khu 2), Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Tây Quốc lộ 1 (xã Vĩnh Lộc B – khu 2), Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Tây Quốc lộ 1 (xã Vĩnh Lộc B – khu 3), Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Tây Quốc lộ 1 (xã Vĩnh Lộc B – khu 3), Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phía Tây Quốc lộ 1 (xã Vĩnh Lộc B – khu 3), Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư, tái định cư và nhà ở công nhân Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư, tái định cư và nhà ở công nhân Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư, tái định cư và nhà ở công nhân Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh

Tải về bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư, tái định cư và nhà ở công nhân Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 KDC Thị trấn Tân Túc phần còn lại phía Nam, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 KDC Thị trấn Tân Túc phần còn lại phía Nam, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 KDC Thị trấn Tân Túc phần còn lại phía Nam, Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư và Trung tâm xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư và Trung tâm xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư và Trung tâm xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

 

Tải về bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên – Khu A, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên – Khu A, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên – Khu A, Huyện Bình Chánh

Tải về bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên – Khu A, Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên (khu B), Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên (khu B), Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên (khu B), Huyện Bình Chánh

Tải về bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên (khu B), Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Tân Quý Tây (KV bến xe miền Tây), Huyện Bình Chánh:

Tải về bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Tân Quý Tây (KV bến xe miền Tây), Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư xã Tân Quý Tây (KV bến xe miền Tây), Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu trung tâm và dân cư khu vực phía Tây Thành phố, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu trung tâm và dân cư khu vực phía Tây Thành phố, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu trung tâm và dân cư khu vực phía Tây Thành phố, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

 

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Tân Túc, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Tân Túc, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Tân Túc, Huyện Bình Chánh

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu trung tâm và dân cư xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu trung tâm và dân cư xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu trung tâm và dân cư xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh

Bản đồ quy hoạch 1/2000 QHCT khu dân cư Cầu Xáng phục vụ KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 QHCT khu dân cư Cầu Xáng phục vụ KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 QHCT khu dân cư Cầu Xáng phục vụ KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh

Bản đồ quy hoạch 1/2000 QHCT khu đô thị Bắc rạch Bà Tánh xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 QHCT khu đô thị Bắc rạch Bà Tánh xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 QHCT khu đô thị Bắc rạch Bà Tánh xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Thị trấn Tân Túc – phần còn lại phía Bắc, Huyện Bình Chánh:

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Thị trấn Tân Túc – phần còn lại phía Bắc, Huyện Bình Chánh
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Thị trấn Tân Túc – phần còn lại phía Bắc, Huyện Bình Chánh

 

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền