• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down

Tất cả các hoạt dộng thanh toán điều được An Điền thanh toán bằng hình thức chuyển khoản khi đôi bên hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý của nhà nước và sẽ được ghi rõ số tài khoản tron hợp đồng mua bán.

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền