• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down

Địa chính huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè hiện có 7 phường/xã là: Thị trấn Nhà Bè, Xã Phước Kiển, Xã Phước Lộc, Xã Nhơn Đức, Xã Phú Xuân, Xã Long Thới, Xã Hiệp Phước. Tổng diện tích là 100,43 km2. Dân số của Huyện Nhà Bè năm 2017 là 177.990 người theo số liệu từ cục thống kê TP.HCM.

Bản đồ địa chính huyện Nhà Bè

Bản đồ các xã huyện Nhà Bè

Bản đồ các xã huyện Nhà Bè
Bản đồ các xã huyện Nhà Bè

Cập nhật thông tin quy hoạch:

Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Huyện Nhà Bè

Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Huyện Nhà Bè
Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Huyện Nhà Bè

 Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư kết hợp Trung tâm thương mại – Dịch vụ khoa học xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư kết hợp Trung tâm thương mại – Dịch vụ khoa học xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư kết hợp Trung tâm thương mại – Dịch vụ khoa học xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Thị trấn Phú Xuân, Huyện Nhà Bè
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Thị trấn Phú Xuân, Huyện Nhà Bè

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu đô thị mới Phước Kiển – Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu đô thị mới Phước Kiển – Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè
Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu đô thị mới Phước Kiển – Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè

 

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền