• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down

Tư vấn pháp lý nhà đất

               Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm về bất động sản An Điền tự tin sẽ đem đến cho qúy khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý về  Bất động sản với sự chuyên nghiệp, uy tín cao nhất.

     1.  Tư vấn về hình thức hợp đồng:

+   Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà.

+  Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu.

Tư vấn pháp lý nhà đất
Tư vấn pháp lý nhà đất : Ảnh sưu tầm

 

       2.  Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên:

                 Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở:

+   Các quy định về việc bàn giao nhà và yêu cầu bên mua nhận nhà.

+   Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro.

+   Tư vấn thủ tục mua bán và hợp pháp hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự pháp luật.

+   Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua.

+   Các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán.

+   Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà.

+   Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán.

+   Các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật.

                 Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở:

+   Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn.

+   Tư vấn cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ.

+   Tư vấn cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên.

    3.  Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng

+   Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng.

+   Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà.

+   Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao.

+   Tư vấn xây dựng quyền,  nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

+   Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng.

+   Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu.

+   Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp.

+   Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng.

+   Các nội dung khác có liên quan.

    4.  Tư vấn, sửa đổi, đàm phán và soạn thảo các hợp đồng liên quan

+   Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng.

+   Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

+   Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật.

+   Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên.

+ Soạn thảo tài liệu phục vụ cho việc mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.

+ Tham gia, nghiên cứu các giao dịch bất động sản, xây dựng.

+ Tham gia đại diện uỷ quyền giải quyết tranh chấp đất đai, hoà giải hoặc tranh tụng tại toà án.

+ Tư vấn các vấn đề về quy hoạch, bồi thường đất đai.

+ Tư vấn thành lập và hoạt động của công ty môi giới bất động sản.

+ Tư vấn các thủ tục cấp, xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Tư vấn và điều tra lập báo cáo chuyên sâu để xác định các rủi ro thương mại trong giao dịch bất động sản.

+ Tư vấn thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

+ Tư vấn và hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, ký kết hợp đồng thuê đất và các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

+ Tư vấn cho Nhà đầu tư, chủ sử dụng đất và người thuê đất liên quan đến đến các vấn đề về thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm gia tăng giá trị của quyền sử dụng đất.

     5.  Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ HĐ

+   Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi.

+   Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.

+   Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.
 

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền