• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down

Đo đạt địa chính

Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm : Nguồn báo mới

1. Tư vấn về các loại thuế, lệ phí khi cấp sổ đỏ

Liên quan đến vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì các khoản mà người có yêu cầu cấp sổ phải nộp, bao gồm: tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất, phí đo đạc, phí cấp sổ và một số chi phí hành chính khác.

Khi bạn hoặc gia đình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và còn vướng mắc về các khoản thuế, lệ phí phải nộp thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn về các vấn đề như: cách tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ, cách tính phí đo đạc.v.v..

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn đến công ty An Điền để được tư vấn cụ thể.

2. Lệ phí đo đạc địa chính khi cấp sổ đỏ được tính như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2014 quy định: “Mức thu: Căn cứ vào các bước công việc, yêu cầu công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và tùy thuộc vào vị trí, diện tích đất được giao, được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ của từng dự án, nhưng mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tối đa không quá 1.500 đồng/m2.

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền