• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down

Đầu năm 2021 được xây nhà mới trên đất bị “ quy hoạch treo”

 

Theo khoản 33 điều 1 Luật số 62/2020/QH14 Luật Xây Dựng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 được quyền xin giấy phép xây dựng nhà mới nếu phần đất thuộc diện “quy hoạch treo” quá lâu trên 3 năm.

 

           Do tình trạng đất bị “quy hoạch treo” kéo dài, làm nhà xuống cấp, dột nát không thể sửa chữa thêm được ảnh hưởng lớn đến chất lượng đời sống của người dân.

          Căn cứ theo luật trên thì sau 3 năm kể từ ngày ra công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định

 

Đầu năm 2021 được xây nhà mới trên đất bị “ quy hoạch treo”

 

Các điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng mới:

 

          Đối với nhà ở riêng lẻ:

     Phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh; thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

 

Đầu năm 2021 được xây nhà mới trên đất bị “ quy hoạch treo”

 

          ► Đối với công trình xây dựng:

     Phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh; thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

 

      Cần tư vấn để hiểu hơn về luật hoặc thủ tục xin giấy phép xây dựng mới khi “ đất bị quy hoạch treo”, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 0358989898 ( Cty BĐS An Điền)

 

Đầu năm 2021 được xây nhà mới trên đất bị “ quy hoạch treo”

 

 

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền