• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down

Cập nhật mới nhất về Bảng Giá Đất khu vực Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

 

Theo quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố quy định về bảng giá đất mới trên địa bàn Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024.

     

Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định bảng giá đất, định giá đất cụ thể.

2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

3. Người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

   Quận 7 có 10 phườngPhường Tân Quy, phường Tân Kiểng, phường Tân Phong, phường Bình Thuận, phường Tân Thuận Tây, phường Tân Hưng, phường Tân Phú, phường Phú Thuận, phường Tân Thuận Đông, phường Phú Mỹ.

 

Cập nhật mới nhất về Bảng giá đất khu vực Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

Cập nhật mới nhất về Bảng giá đất khu vực Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

Cập nhật mới nhất về Bảng giá đất khu vực Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

Cập nhật mới nhất về Bảng giá đất khu vực Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

Cập nhật mới nhất về Bảng giá đất khu vực Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

Cập nhật mới nhất về Bảng giá đất khu vực Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

 

Cập nhật mới nhất về Bảng giá đất khu vực Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

 

Cập nhật mới nhất về Bảng giá đất khu vực Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

 

Cập nhật mới nhất về Bảng giá đất khu vực Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

 

Cập nhật mới nhất về Bảng giá đất khu vực Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất mới Quận 7 năm 2020 - 2024

 

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền