• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down

Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn được đề suất lên Quận trước năm 2025

 

Theo tờ trình của sở Nội Vụ gửi lên UBND Thành Phố để chuẩn bị xây dựng đề án chuyển một số huyện lên quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM).

 

Tại thời điểm này các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn có tốc độ đô thị hoá nhanh, chiếm vị trí cửa ngõ thành phố giúp kết nối các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ. Khu vực có tuyến đường cao tốc, các khu đô thị cao cấp, cơ sở hạ tầng ngày một hoàn thiện hơn, theo đó làm cho trình độ dân trí được nâng cao, lối sống ngày càng lành mạnh, đạt chỉ tiêu tương đương so với các Quận trong nội thành của Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

Theo điều tra sơ bộ huyện Bình Chánh có diện tích 252.56 km2, dân số là 705.508 người, mật độ dân số đạt 2.793 người/km², đạt 6/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế và 21/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

 

Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn được đề suất lên Quận trước năm 2025

Bản đồ huyện Bình Chánh

 

huyện Nhà Bè có diện tích 100,43 km2, dân số 206.837 người), đạt 5/6 và 18/21.

 

Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn được đề suất lên Quận trước năm 2025

Bản đồ huyện Nhà Bè

 

 Thống kê huyện Hóc Môn có diện tích 109 km2, dân số 462.800 người, đạt 6/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đạt 21/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

 

//muabannhadatquan7.com/

Bản đồ huyện Hóc Môn

 

Theo nghị quyết Số 1210/2016/UBTVQH13 được Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành ngày 25 tháng 05 năm 2016 để thành lập quận phải đạt những tiêu chí sau:

          1. Quy mô dân số đạt từ 150.000 người trở lên.

          2. Diện tích tự nhiên từ 35 km2 trở lên

          3. Số đơn vị hành chính trực thuộc ( phường) có từ 12 đơn vị trở lên.

          4. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị quyết này.

          5. Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đạt quy định tại Phụ Lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

 

Theo đó UBND cấp tỉnh sẽ xây dựng đề án và khắc phục những tiêu chí chưa đạt để hoàn thiện hơn báo cáo gửi các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền